Müügitingimused

Enne ostu sooritamist palun tutvuge põhjalikult Reklaam1 interneti-kaupluse tingimustega.

Tellimuse vormistamisel olge tähelepanelik ja kontrollige, et sisestatud informatsioon ja kontaktandmed oleksid täpsed. Teie tellitud kauba õigeaegne ja kiire saabumine sõltub tellimuses esitatud andmete õigsusest.

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse interneti-poes LL TRADE OÜ (www.reklaam1.ee) kaupa telliva isiku (edaspidi Ostja) ning LL TRADE OÜ, reg nr. 14669480, KMKR EE102141812 (edaspidi Müüja) vahel. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on edastatud Ostja poolt ja tellimuse kinnitus on saadetud Ostja meili aadressile ning Ostja on toote eest ära tasunud.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad müüja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja on õigustatud www.reklaam1.ee arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.

  1. Tooted ja Hinnad

2.1. Kõik hinnad Reklaam1 interneti-poes on välja toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu 20%.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind vastavalt Ostja valitud transpordiliigile ja see arvutatakse Ostja Ostukorvis.

2.3. Üldjuhul on Reklaam1 interneti-poes välja pandud kaubad kohe saadaval. Kaubad, mis on ainult tellimisel, on vastavalt märgistatud ja neile on lisatud info tarneaja pikkuse kohta.

  1. Tellimine ja Maksmine 

3.1. Valige endale sobivad tooted välja ja lisage need Ostukorvi.

3.2. Kui kõik soovitud tooted on Ostukorvi lisatud siis vajutage ostukorvi, valige sobiv transpordiviis ja täitke vajalikud väljad oma andmetega ning kinnitage tellimus.

3.3. Ostu eest saab Ostja tasuda esitatud arve alusel.

Pangaülekandega maksmisel on aluseks Ostja e-postile saadetud tellimuse kinnitus, kus on ka kõik vajalikud pangarekvisiidid märgitud.

3.4. Ostja e-postile saadetud tellimus kehtib kolm päeva ja kui oli valitud pangaülekandega maksmine, siis tuleb tellimuse eest tasuda selle aja jooksul.

3.4.1. Kui raha ei ole kolme päeva jooksul Müüja arveldusarvele jõudnud, siis Ostja poolt Reklaam1 interneti-kaupluses tehtud tellimus tühistatakse.

  1. Tarneaeg ja Transport 

4.1. Ostja poolt Reklaam1 interneti-poest tellitud kaup väljastatakse Müüja laost peale 100% tellimuse tasumist.

4.2. Kõik poes olevad tooted ja nende tellimused täidetakse pärast makse laekumist mitte hiljem kui 21 tööpäeva jooksul.

4.3. Kui kauba juures on märgitud tarneaeg (näiteks 2-4 kuud), siis tähendab, et kaup jõuab tootja poolt kõige rohkem 4 kuu jooksul peale Ostu-müügilepingu jõustumist Müüja lattu, kust see saadetakse omakorda Ostjale edasi.

4.4. Kui Ostja poolt tellitud kaup on antud hetkeks lõppenud või tootmisest maas, teavitab Müüja Ostjat sellest viivitamatult, annab teada uue kauba saabumise aja või tagastab soovi korral raha.

4.6. Transporditeenuse liik “Tulen ise järele” – Kaubad saab Ostja kätte Müüja laost aadressil Paekaare tee 2-5, 74010 Viimsis.
Tellitud ja makstud kaupa väljastatakse kokkuleppel. 

Kontakttelefon: +3725547147

4.6.1.”Tulen ise järele” teenus on tasuta.

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Reklaam1 interneti-poe elektronposti aadressile info@llt.ee vastavasisulise teate või helistades Reklaam1 kontakttelefonil +372 55 47 147, et täpsustada tagastamise tegevuskäiku.

5.2. Peale toodete kättesaamist on Ostjal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted ei sobi, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.

5.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis.

5.4. Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist tagastab Müüja Ostjale ostu eest tasutud summa (sh postikulu) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a. juhtudel kui tagastatav toode on halvenenud või halvenemine on põhjustatud:

5.4.1. asjaoludest, mis ei ole tingitud Müüjast

5.4.2. toote mittesihipärasest kasutamisest 

5.5. Punktides 5.4.1. ja 5.4.2. toodud juhtudel on Müüjal õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning talle tagastamisele kuuluva summaga.

5.6. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Reklaam1 interneti-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viis, ei tagasta Müüja Ostjale tellimuse tühistamise või tellimusest taganemise korral transpordi kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu ja teeb siin vastava tasaarvelduse.

  1. Pretensioonide esitamise aeg

6.1. Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul arvates toodete Ostjale üleandmisest. Toote ostutunnistuseks on Ostjale e-postiga saadetud arve.

6.1.1. Müüja vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.2. Müüja ei vastuta:

6.2.1. Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest
6.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
6.2.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel on Ostja kohustatud selle kohta esitama Müüjale avalduse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

  1. Isikuandmete töötlemise tingimused

Klientide paremaks teenindamiseks kogub ja säilitab müüja klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

7.1. Müüja järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.

7.2. Müüja võib töödelda (sealhulgas koguda, salvestada ja edastada) järgmisi klientide andmeid: nimi, e-posti aadress ja kontakttelefoninumber . Firmade puhul lisanduvad veel firma aadress, KM-kohuslase registreerimisnumber ja ettevõtte registreerimisnumber.

7.3. Isikuandmete kogumisel lähtub müüja seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

7.4. Müüja rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks. Müüja töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. 

7.5. Müüja ei edasta klienti puudutavaid isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud kui selline kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

7.6. Müüja võib saata oma klientidele uute pakkumiste ja kampaaniate kohta käivat infot. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest müüja. 

7.7. Müüja säilitab isikuandmeid oma andmebaasis ning kliendil on õigus saada infot müüjalt tema kohta käivate isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, infot sooritatud toimingute kohta, e-poe konto kustutamist ning paluda isikuandmete töötlemist.

7.8. Müüja salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks.

7.9. Küsimuste korral andmete töötlemise ja e-poe kasutajakonto osas, helistage palun müüja telefonil +3725547147 või saatke e-mail aadressile info@llt.ee

  1. Infoedastus

8.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

8.2. Ostja edastab kõik teated ja küsimused Müüja kontaktandmetele (telefon +3725547147 ja e-post info@llt.ee).

  1. Lõppsätted

9.1. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kogu Müüja interneti-poe kodulehel olev teave (sealhulgas käesolevad tingimused, teave Müüja, pakutavate toodete ja teenuste, hindade ning garantii kohta, teave Müüja ja Ostja õigustest ja kohustustest Ostu-müügilepingu täitmisel) loetakse Ostjale kirjalikult esitatuks.

9.2. Kõik Ostu-müügilepingust tulenevad lahkhelid Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

9.2.1 Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebuse rahuldamisest või Ostja ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või kohtule.

9.2.2. Lisaks eeltoodule on Ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) https://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.